Theo Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son, việc tất cả các doanh nghiệp trong ngành TT&TT đều tăng trưởng tốt cả doanh thu và lợi nhuận chứng tỏ việc thực hiện tái cơ cấu các doanh nghiệp TT&TT đã đi đúng hướng.
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: "Thị trường viễn thông đã hình thành thế chân kiềng"

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son chỉ đạo tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2015 của Bộ TT&TT hôm 26/12/2014. Ảnh: Thái Anh
Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TT&TT, năm 2015 một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ là tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước do Bộ TT&TT làm chủ sở hữu, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước của các doanh nghiệp trong ngành. Cụ thể, thực hiện các công việc để hoàn thành quá trình tái cơ cấu Tập đoàn VNPT, Tổng công ty MobiFone, hoàn tất việc chia tách giữa Tổng công ty VTC và Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.
Đối với Tập đoàn VNPT, sẽ tiếp tục hoàn thiện đề án thành lập 3 tổng công ty trực thuộc để trình Chính phủ. Sau khi Chính phủ có ý kiến chỉ đạo Bộ sẽ khẩn trương triển khai để VNPT có thể ổn định tổ chức sớm nhất.
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng chỉ đạo bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ truyền thống, VNPT bước đầu đã đầu tư công nghiệp CNTT vào công ty VNPT Technology hiệu quả. Trong thời gian tới, VNPT cần tập trung đầu tư, làm chủ thị trường trong nước, quan tâm đầu tư phát triển các sản phẩm CNTT cả phần cứng, phần mềm, tạo thuận lợi cho VNPT Technology phát triển thêm nhiều sản phẩm viễn thông, CNTT thương hiệu Việt. Trước mắt các sản phẩm này dùng cho mạng lưới của VNPT và các doanh nghiệp trong nước, từng bước hạn chế lệ thuộc các sản phẩm CNTT vào các doanh nghiệp nước ngoài.
Tổng công ty MobiFone hiện đã được cấp phép cung cấp đầy đủ các dịch vụ như VNPT và Viettel, MobiFone đã thành lập được 9 công ty con và 3 trung tâm trực thuộc. Trong năm 2015, MobiFone cần tiếp tục củng cố, ban hành các quy định chức năng nhiệm vụ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, MobiFone phải củng cố bộ máy, trang bị hạ tầng ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh theo mô hình mới.
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: "Thị trường viễn thông đã hình thành thế chân kiềng"

Thị trưởng viễn thông đã hình thành thế chân kiềng sau khi thành lập Tổng công ty MobiFone.
Đánh giá về thành tựu của ngành TT&TT trong năm 2014, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhận định, mặc dù năm 2014 ngành TT&TT gặp nhiều thách thức, nhưng cũng đã gặt hái được nhiều thành công. Đặc biệt nhất là sau khi tái cơ cấu tất cả các doanh nghiệp mà Bộ TT&TT làm chủ sở hữu đều thoát ra khỏi khó khăn, tăng trưởng tốt cả doanh thu và lợi nhuận.
VNPT đạt doanh thu 101.055 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch, lợi nhuận đạt 6.310 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch. MobiFone thực hiện doanh thu đạt 36.605 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 7.300 tỷ đồng, tăng 5,2% so với năm 2013. Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, VNPT sau khi tách MobiFone ra có họat động chững lại thời gian ngắn nhưng sau khi sắp xếp tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh trên mạng lưới đã dần ổn định, đến cuối năm 2014 VNPT đã hồi phục lại và phát triển tốt hơn trước.
Cuối năm 2013, Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC chỉ sau 1  năm thực hiện tái cơ cấu đã thoát lỗ, năm 2014 là năm thứ hai liên tiếp VTC đạt lợi nhuận cao hơn năm trước. Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC sau khi tách ra khỏi VTC cũng đã phát triển ổn định. Năm 2014, VTC đạt doanh thu 3.200 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 75 tỷ đồng.
Năm 2014 là năm đầu tiên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) không còn nhận hỗ trợ cung cấp dịch vụ bưu chính công ích của Chính phủ. Ban đầu nhiều người cho rằng không còn trợ cấp VietnamPost sẽ không thể trụ nổi nhưng năm 2014 VietnamPost đã cung cấp các dịch vụ ổn định, kể cả nhiệm vụ duy trì mạng bưu chính công ích nhưng vẫn đạt tăng trưởng tốt cả về doanh thu và lợi nhuận. Tổng doanh thu VietnamPost đạt 6.357 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 99 tỷ đồng tăng 20% so với năm 2013.
 “Việc các doanh nghiệp trong ngành TT&TT đạt được kết quả kinh doanh tốt như năm 2014 thể hiện việc việc tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty trong ngành là chủ trương đúng đắn. Thị trường viễn thông đã hình thành thế chân kiềng với 3 tập đoàn, tổng công ty mạnh, theo đúng quy hoạch của Chính phủ về quy hoạch thị trường viễn thông”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Chào bạn, nếu có bất cứ thắc mắc, khen, chê nào xin hãy để lại bình luận. Mỗi nhận xét của bạn đều rất quan trọng đối với tôi. Tôi rất vui nếu bạn viết bằng tiếng việt có dấu!

 
Top