Nếu như bạn đa dùng WP một thời gian thì hẳn bạn đã biết đến các biểu tượng trên thanh trạng thái của Windows Phone, nó nằm trên cùng của màn hình. Các biểu tượng trạng thái này cung cấp cho bạn những thông tin tức thì về kết nối mạng, độ mạnh tín hiệu, mức pin, giờ và nhiều thứ khác.
http://www.hoangdh.com/2014/05/y-nghia-bieu-tuong-trang-thai-tren.html

Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm qua chúng để bạn nắm rõ ý nghĩa của mỗi biểu tượng trên bản cập nhật WP8.1.
Phần trình bày sẽ đi từ trái sang phải của biểu tượng trên thanh trạng thái.
http://www.hoangdh.com/2014/05/y-nghia-bieu-tuong-trang-thai-tren.html

Độ mạnh tín hiệu mạng di động

Đây sẽ là biểu tượng cho thấy trạng thái của sóng di động của bạn. Dưới đây là danh sách các trạng thái của mạng di động bao gồm:
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 Tín hiệu rất mạnh
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 Tín hiệu mạnh
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 Tín hiệu trung bình
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 Tín hiệu yếu
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 Tín hiệu rất yếu
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 Tín hiệu cực yếu
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 Không có tín hiệu vì điện thoại không được kết nối với mạng di động.
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1Điện thoại đang ở chế độ Máy bay. Mạng di động, Wi-Fi, đài FM, Bluetooth và chia sẻ NFC đều tắt khi bạn bật chế độ Máy bay. (Bạn vẫn có thể bật riêng Wi-Fi, đài FM, Bluetooth và chia sẻ NFC).
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 Thiếu thẻ SIM.
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 Thẻ SIM bị khóa.

Kết nối dữ liệu mạng di động

Ngay sau phần mạng di động chúng ta có một biểu tượng chữ cho thấy kết nối mạng đang sử dụng là gì. Lưu ý:
 • Các biểu tượng kết nối dữ liệu mạng di động và các loại kết nối chúng biểu thị có thể khác nhau tùy theo nhà cung cấp dịch vụ di động.
 • Biểu tượng Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 có thể được sử dụng cho nhiều kết nối dữ liệu mạng di động khác nhau - bao gồm LTE và HSPA+.
 • Đối với kết nối LTE, bạn có thể thấy biểu tượng Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 thay vì biểu tượng Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 hoặc biểu tượng Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1
 • Khi kết nối dữ liệu mạng di động của bạn đang được dùng để chuyển dữ liệu, bạn có thể thấy biểu tượng Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1, tùy theo nhà cung cấp dịch vụ di động. Biểu tượng này chỉ xuất hiện trên điện thoại có phiên bản phần mềm Windows Phone 8.0.10501.127 trở về sau.
Chúng ta có các trạng thái kết nối dữ liệu mạng bao gồm:
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 GPRS
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 EDGE
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 UMTS
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 4G
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 LTE
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 HSPA+/DC-HSDPA
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 HSDPA/HSUPA
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 RTT
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 EVDO
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 EVDV

Chuyển tiếp cuộc gọi

Biểu tượng Chuyển tiếp cuộc gọi (Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1) xuất hiện khi chuyển tiếp cuộc gọi được bật.

Giờ yên tĩnh

Biểu tượng Giờ yên tĩnh (Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1) xuất hiện khi Giờ yên tĩnh được bật trong cài đặt của Cortana. Tuy nhiên Cortana chỉ có trên Windows Phone 8.1 và chỉ khả dụng ở một số quốc gia/vùng.

Chuyển vùng

Biểu tượng Chuyển vùng (Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1) cho bạn biết điện thoại đang chuyển vùng và không phải là mạng di động nội hạt của bạn.

Lưu ý:

 • Biểu tượng Chuyển vùng (Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1) có thể khác trên điện thoại của bạn và có thể khác nhau tùy theo nhà cung cấp dịch vụ di động.
 • Tùy vào nhà cung cấp dịch vụ di động, bạn có thể thấy biểu tượng này (Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1) khi điện thoại chuyển vùng nội địa.
 • Bạn có thể thấy biểu tượng này (Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1) khi điện thoại đã bật chuyển tiếp cuộc gọi và chuyển vùng nội địa hoặc bạn có thể thấy biểu tượng này (Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1) khi điện thoại đã bật chuyển tiếp cuộc gọi và chuyển vùng quốc tế.

Kết nối Wi-Fi

 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 Kết nối vào mạng Wi-Fi với đầy đủ tín hiệu. Để biết thông tin về cách thiết lập kết nối Wi-Fi, hãy xem Kết nối mạng Wi-Fi.
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 Kết nối vào mạng Wi-Fi; tín hiệu mạnh.
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 Kết nối vào mạng Wi-Fi; tín hiệu trung bình.
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 Kết nối vào mạng Wi-Fi; tín hiệu yếu.
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 Kết nối dữ liệu mạng di động được chia sẻ với các thiết bị khác qua Wi-Fi.
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 Kết nối Wi-Fi đang được dùng để chuyển dữ liệu. Tùy vào nhà cung cấp dịch vụ di động, bạn có thể không thấy biểu tượng này khi kết nối Wi-Fi đang được dùng để chuyển dữ liệu. Biểu tượng này chỉ xuất hiện trên điện thoại có phiên bản phần mềm Windows Phone 8.0.10501.127 trở lên.

Bluetooth

Biểu tượng Bluetooth (Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1) xuất hiện khi điện thoại được kết nối với thiết bị Bluetooth.

Thông báo

Biểu tượng Thông báo (Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1) xuất hiện khi bạn có các thông báo mới.

Chế độ Lái xe

Biểu tượng Chế độ Lái xe (Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1) xuất hiện khi Chế độ Lái xe được bật. Để sử dụng Chế độ Lái xe, điện thoại của bạn cần có phiên bản phần mềm Windows Phone 8.0.10501.127 trở lên.

Chuông

 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 Chuông tắt và rung bật.
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 Chuông tắt và rung tắt.

Vị trí

Biểu tượng Vị trí (Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1) xuất hiện khi ứng dụng đang truy cập thông tin vị trí hiện tại của điện thoại.

Pin

 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 Đang sạc pin.
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 Điện thoại được cắm nguồn và pin đã được sạc đầy.
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 Mức pin đầy
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 Mức pin cao
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 Mức pin trung bình
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 Mức pin yếu
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 Mức pin cực yếu—cần phải sạc pin.
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 Mức pin hoặc trạng thái pin hiện không xác định được.
 • Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 Tiết kiệm Pin được bật.

Mạng riêng ảo (VPN)

Biểu tượng VPN (Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1 hoặc Ý nghĩa biểu tượng trạng thái trên Windows Phone 8.1) xuất hiện khi bạn thiết lập kết nối với mạng ở công ty bạn.

Đồng hồ

Đồng hồ hiển thị giờ hiện tại.
Theo Techrum

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Chào bạn, nếu có bất cứ thắc mắc, khen, chê nào xin hãy để lại bình luận. Mỗi nhận xét của bạn đều rất quan trọng đối với tôi. Tôi rất vui nếu bạn viết bằng tiếng việt có dấu!

 
Top